Kodu renoveerimine seisneb olemasoleva eluruumi parandamises ja kaasajastamises eesmärgiga muuta see esteetiliselt meeldivamaks, funktsionaalsemaks ja energiasäästlikumaks. Ehkki kodu renoveerimine võib erineda ulatuses ja keerukuses, on see võimalus tõsta kinnisvara väärtust, parandada elukvaliteeti ja luua soovitud elukeskkond.

Renoveerimise käigus võidakse teha mitmesuguseid töid, nagu näiteks siseviimistluse uuendamine, ruumijaotuse muutmine, elektri- ja veetorustiku vahetamine, samuti energiasäästlikumate kütte- ning ventilatsioonisüsteemide paigaldamine. 

Remondi planeerimine

Edukas kodu remont nõuab piisava eelarve koostamist, mille põhjal vastu võtta otsuseid tööde ulatuse, materjalide ja tööjõu osas. Järgnevalt on toodud mõned strateegiad, mida tasub kaaluda remondi eelarvestamisel:

Esmaste hinnangute kogumine

Külastage erinevaid müügikohti ning võrdlege hindu ja materjale, et saada aimu projektile kuluvatest summadest. Samuti uurige erinevate ehitus- ja remonditööde hindu, et oleks selgem kui palju need kogu projekti sees kaaluvad.

Täpsemate pakkumiste võtmine

Küsige hinnapakkumisi kvalifitseeritud töövõtjatelt, kes on spetsialiseerunud teie projekti jaoks vajalikele töödele. See aitab teil täpsemalt mõista erinevate tööde ja materjalide kulusid ning valmistuda ettearvamatuteks kulutusteks.

Prioriteetide seadmine

Otsustage, millised on projekti prioriteedid ja mida saab vajadusel edasi lükata. See aitab teil keskenduda olulistele töödele ning optimeerida kulutusi.

Varu planeerimine

Plaanige eelarvesse 10-20% varufondi, et katta ootamatuid kulusid, nagu materjalide hinnatõus, tööjõu kiirem kulumine või lisatööde ilmnemine. See aitab teil tulevasi stressirohkeid olukordi vältida ning remondiprojekti õigeaegselt lõpuni viia.

Kui need sammud läbitud, mõelge kas ja kui palju rahastust on juurde vaja. Remondiks on erinevaid laenu lahendusi, näiteks renoveerimislaen, väikelaen, kiirlaen. Selle jaoks, et leida endale sobivaim lahendus tuleb teha põhjalik uurimistöö.

Renoveerimislaen 

Renoveerimislaen aitab koduomanikel oma eluruumide renoveerimistöid rahastada. See pakub võimalust investeerida elukeskkonna parandamisse, suurendada kinnisvara väärtust ning parandada energiaefektiivsust.

Eestis pakuvad mitmed finantsasutused renoveerimislaene, sealhulgas suured pangad nagu Swedbank, SEB pank ja Lumiapäevapank. Renoveerimislaenu tingimused võivad varieeruda sõltuvalt asutusest ja laenusumma ulatub tavaliselt mõnest tuhandest kuni paarikümne tuhande euroni.

Renoveerimislaenu taotlemisel on oluline arvestada mõningate teguritega. Enne laenu küsimist on oluline hinnata renoveerimistööde vajadust, maksumust ja eeldatavat tulemust. Seejärel on vaja tutvuda erinevate finantsasutuste pakutavate tingimustega ja valida enda jaoks sobivaim variant.

Tagasimakse periood renoveerimislaenude puhul varieerub tavaliselt 1-10 aastani, sõltuvalt laenusummast ja laenusaaja võimekusest. Kuigi intressimäärad on üldjuhul madalamad kui tarbimislaenudel, tuleks jälgida ka võimalikke lisakulutusi, nagu näiteks lepingutasud või haldustasud.

Lisaks, renoveerimislaenu saamiseks peab laenutaotleja vastama teatud nõuetele. Tavaliselt on vaja esitada taotleja sissetuleku tõend, samuti renoveerimistööde hinnapakkumine. Mõnel juhul võidakse nõuda ka tagatist või käendajat, et katta võimalikke riske.

Kiirlaen renoveerimise finantseerimiseks

Kodu renoveerimine võib olla üsna kulukas ettevõtmine ja sageli on vaja laenu, et teostada soovitud muudatusi. Üks võimalik lahendus on kiirlaen, mis on alternatiiv tavapärastele renoveerimislaenudele. Kiirlaenud on tuntud oma kiire taotlemise ja väljastamise poolest, sobides eriti hästi neile, kes soovivad renoveerimistöid kiiresti alustada.

Kiirlaenu plussid ja miinused

Plussid:

  • Kiire taotlemine ja väljastamine: Kiirlaenude taotlemine on tavaliselt lihtsam ja kiirem kui teiste laenutoodete puhul. Heaks näiteks on renoveerimislaen, mille taotlemine võib võtta aega mitu nädalat või kuud.
  • Paindlikkus: Kiirlaenu on võimalik saada erinevate summade ulatuses, mis võimaldab valida renoveerimiseks vajaliku summa.
  • Vähem bürokraatiat: Kiirlaenude puhul on vähem formaalsusi ja dokumentatsiooninõudeid, mis teeb protsessi vähem keerukaks.

Miinused:

  • Kõrgemad intressimäärad: Kiirlaenude puhul on tavaliselt kõrgemad intressimäärad kui teistel laenutoodetel. See tähendab, et renoveerimise kogukulu võib lõpuks osutuda suuremaks.
  • Võimalikud lisakulud: Kiirlaenudega võivad kaasneda erinevad lisakulud, nagu lepingutasud või haldustasud, mida tuleks arvesse võtta laenu kogukulu arvutamisel.
  • Lühem laenuperiood: Kiirlaenud on tavaliselt lühema laenuperioodiga, mis võib tähendada suuremaid igakuiseid makseid.

Kvaliteetsed renoveerimistööd

Renoveerimise käigus täiustatakse eluruumide stiili ja funktsionaalsust. See hõlmab nii suuremate struktuursete muutuste, nagu seinte eemaldamine või uute ruumide loomine, kui ka väiksemate üksikasjade, näiteks valgustite ja mööbli uuendamise. Tagajärjena muutub kodu kaasaegsemaks, atraktiivsemaks ja mugavamaks. Eriti oluline on keskenduda köögi ja vannitoa uuendamisele, kuna need ruumid on kodu süda ja fundamentaalseimad osad igapäevaelust.

Energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtt renoveerimise käigus aitab kaasa üldisele ressursitõhususele ja vähendab kodu jooksvaid kulusid. Näiteks võib asendada vanad aknad, lisada soojustusmaterjale ning paigaldada valikuliiga küttesüsteeme. Pikemas perspektiivis aitab see saavutada märkimisväärseid kokkuhoiuguid nii energia- kui ka rahakulude osas.

Renoveerimine võimaldab kasutada keskkonnasõbralikke materjale ja tehnoloogiaid, mis aitavad vähendada kodus elades tekitatud ökoloogilist jalajälge. Uute ehitusmaterjalide nagu looduslikud kerged betoonid, taaskasutatud puit ja kivimaterjalid, aitavad vähendada kasvuhoonegaaside emissioone.

Kvaliteetsed renoveerimistööd toetavad kinnisvara väärtuse tõstmist, mis annab paindlikkuse tulevaste tehingute puhul või lisandväärtuse intressimaksete kujul. Paljude jaoks on kodu renoveerimine eneseteostuse võimalus, mis annab võimaluse kasutada oma loovust ning tuua ellu parim oma kodu esitlusest ja funktsionaalsusest.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *